fast/fixed

İmplant tedavisinde gelinen son noktada artık hastalara aynı gün implant yerleştirilip protezlerinde yapılabilmesidir. Bu tür implant sistemlerine de Fast&fixed,All on four ,gibi implant firmalarının ürettiği sistemlere göre isimlendirilmektedir.Bu sistemlerde asıl amaç hastaya implantları yerleştitirildikten hemen sonra gecici protezleri yapılarak çiğneme ve estetik fonksiyonları geri kazandırabilmektir

Bu sistemlerden ozellikle Fast&Fixed, Bredent Sky implantları tarafından geliştirilen sistem kliniğimizde uygulanmaktadır.Bu sistem özellikle çok sayıda diş kaybı olan ya da kaybetmek üzere olan hastalard uygulanmak üzere kurulmuş kapsamlı bir sistemdir. Aynı gün içinde hastanın dişleri çekilir, implantlar yerleştirilir ve geçici dental restorasyon yapılabilir.sistemdir . Bu hastalarda tüm dişsiz çenelerde 4 adet üst çeneye 6 adet implant yapılarak aynı gün içinde geçici protezleri yapılabildiği gibi kısmi diş eksikliklerin de de gerekli sayıda implantlar yapılarak geçici protezler yapılabilmektedir. Tüm dişsiz hastalarda ya da ileri derecede dişeti hastalığı nedeniyle dişlerini kaybetmek üzere olan hastalarda kemik kaybı da gelişmektedir.aBu tür Kemik kaybı çok olan hastalarda uygulanabilmesi ,ve bazı anotomik olarak riskli alanlardan uzak çalışılabilmesi ve ekstra cerrahi uygulamalara gerek duyulmaması gibi büyük avantajları vardır.Cerrahi operasyonun başlangıcından kalıcı protezlerin yapıldığı aşamaya kadar hasta geçici protezleriyle günlük hayatına devam etmektedir.Özellikle dişsiz kalamayacak hastalar için büyük bir tercih nedenidir..Ayrıca hastalara sabit bir protez için yapılması gereken implant sayısını da düşürmektedir .Ancak sistemin uygulanabilirliği için bir takım ara parçalara gereksinim duyulmaktadır.Bu durum bazı maliyetleri de getirmektedir.Ancak buna ragmen gün geçtikce hastalar bu sistemlere bir çok avantajları nedeniyle sıcak bakmaktadırlar.Randevu sayılarının kısltılmış olmaları ekstra kemik grefti uygulamaları gibi uygulamalara gerek duyulmaması ,ve bu tur greft uygulamalarında gereken 6-8aylık bekleme surelerine ıhtiyac duyulmaması da hasta ve hekimin üzerindeki bir takım yükleri kaldırmktadir, Ancak bu sistemin de uygulanması sırasında bir takım prosedürlere de tititizlikle uyulması gerekmektedir ve hassas bir calışma gerektirmektedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat